Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7827.02.202314

13-2023 (00 01 01)

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Tiivistelmä: -

Kh § 78

Pöytäkirjat:
KokouspvmNäht. pvm
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto16.02.202324.02.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta14.02.202322.02.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto15.02.202323.02.2023
Kaupunginhallituksen konsernijaosto13.02.202321.02.2023
Kaupunkiympäristölautakunta14.02.202322.02.2023
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta16.02.202323.02.2023
Liikuntalautakunta14.02.202323.02.2023
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta09.02.202317.02.2023
Rakennus- ja lupalautakunta16.02.202322.02.2023

​Päätöspöytäkirjat:

Konsernihallinto​

Pormestari Minna Arve

Konsernihallinto​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Konsernihallinto

Kansliapäällikön varahenkilönä omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen​

Konsernihallinto, yhteiset palvelut

Hallintojohtaja Jukka Varonen

Konsernihallinto, lakipalvelut

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami

Konsernihallinto, lakipalvelut

Kaupunginlakimies Petra Einiö

Konsernihallinto, hankintapalvelut​

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

​Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Konsernihallinto, kärkihankkeet

Kärkihankejohtaja Björn Grönholm

Konsernihallinto, rahoituspalvelut

Rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna

​Konsernihallinto, IT-palvelut

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen

Konsernihallinto, tietopalvelut

Vt. tietopalvelupäällikkö Anu Parantainen​

Konsernihallinto, tilapalvelut

Vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto

Konsernihallinto, tilapalvelut

Vt. tilapalvelujohtajan varahenkilönä vs. tilapalvelujohtaja Eemeli Myllärinen

Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri

Konsernihallinto, tilapalvelut, toimitilajohtaminen

Vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen

Työllisyys

Työllisyysjohtaja Riitta Uitto

Kaupunginhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 20.1.-21.2.2023:

Väylävirasto/ Kaupunkiympäristö

764-2023

20.01.2023

Junien kulunvalvonnan tärinästä johtuvan nopeusrajoituksen aktivointiehdon muuttaminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Kaupunkiympäristö

735-2023

25.01.2023

Elisa Oyj:n hakemus kaapelin asentamisesta meren pohjaan välille Parainen-Kakskerta ja valmistelulupa, Turku ja Parainen

Väylävirasto/ Kaupunginhallitus

11838-2022

01.02.2023

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024-2031, luonnos

Ympäristöministeriö/ Kaupunkiympäristö

942-2023

01.02.2023

HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) kansallinen toimeenpanosuunnitelma

Eduskunta/ Konsernihallinto

946-2023

01.02.2023

Asiantuntijan kuuleminen 7.2.2023 ja kirjallisen lausunnon antaminen hallintovaliokunnalle, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta/ Konsenrihallinto

946-2023

08.02.2023

Hallintovaliokunta: Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallisen asiantuntijalausunnon antaminen 10.2.2023 koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö/ Kaupunkiympäristö

1153-2023

08.02.2023

Luonnos kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

Eduskunta/ Kasvatus ja opetus

1161-2023

08.02.2023

Kirjallisen asiantuntijalausunnon antaminen valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi, esi- ja perusopetus ja varh.

Museovirasto/Hyvinvointi

1338-2023

15.02.2023

Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma 2023-2028

Liikenne- ja viestintäministeriö/ Konsernihallinto

1382-2023

16.02.2023

Lausuntopyyntö: Työryhmän selvitysluonnos: datanhallinta-asetuksen kansallinen täytäntöönpano

Suomen Kuntaliitto/ Konsernihallinto

1384-2023

16.02.2023

Lausuntopyyntö kunnan hallintosääntömallin luonnoksesta

Valtiovarainministeriö/ Konsernihallinto

1453-2023

21.02.2023

Tiedonhallintalautakunnan lausuntopyyntö: Suositus tietoturvallisuudesta hankinnoissa

Kypays/ Kaupunkiympäristö

12245-2022

21.02.2023

Lausuntopyyntö Lounais-Suomen jätehuoltomääräysluonnoksesta

 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen sekä merkitsee pyydetyt lausunnot tiedoksi.

Päätös​Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen tilapalvelujohtajan päätöspöytäkirjan 14.2.2023 § 10 ”Jäkärlän koulun väistötilojen hankinnan keskeyttäminen”.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja ja merkitsi pyydetyt lausunnot tiedoksi.

Päätös asiassa tehtiin Koivusalon Elon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta