Kaupunginhallitus 08.02.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
52 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
53 § Pöytäkirjan tarkastus
54 § Iltakouluasiat
55 § Kehityskiinteistöjen tilannekatsaus
56 § Kiinteistöosakeyhtiö Turun Syvälahden koulun ennakkonäkemyspyyntö
57 § Turun kaupungin Mäntymäen sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus- ja postituspalvelujen liikkeenluovutus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille
58 § Vammaisneuvoston toimintasääntö ja uusi toimintamalli
59 § Turun kaupungin lausunto Turun hallinto-oikeudelle Raunintien asemakaavanmuutoksesta (Yt)
60 § Turun kaupungin lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Kaupungintalon pysäkkien käyttämisestä reittiliikenteessä
61 § Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi
62 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 11.1.2016 § 7 Muutosjohtajan viran perustaminen
64 § Uuden varajäsenen valitseminen kaupunginhallitukseen (Kv)
65 § Uuden varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan (Kv)
66 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kulttuurilautakuntaan (Kv)
67 § Uuden jäsenen nimeäminen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakuntaan (Kv)
68 § Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen (Kv)
69 § Uuden jäsenen valitseminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon (Kv)
70 § Kaupungin vuoden 2016 talousarvioon tehtäviä eräitä muutoksia ja Turun ammattikorkeakoulun kampushankkeeseen liittyvät päätökset (Kv)
71 § Samppalinnan koulun lakkautuspäätöksen lykkääminen (Kv)
72 § Asemakaava- ja tonttijakoehdotus "Marjamäki" Toijainen (1/2007) (Yt, Kv)
73 § Kaupunginhallituksen ilmoitus valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2015 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kv)
74 § Kuntalaisaloitteet vuodelta 2015 (Kv)
75 § Turun kaupungin sisäisten bussilinjojen 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 77, 78 ja 82 liikennöinnin kilpailuttaminen
76 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 32 kohta
77 § Kaupunginhallituksen jäsen Mikael Miikkolan aloite Runosmäen apteekkipalveluista

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon