Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6508.02.20162

609-2013 (014)

Uuden varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 65

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 3.2.2016:

Kaupunginvaltuusto on 28.1.2013 § 12 päättänyt jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinnasta kasvatus- ja opetuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016 ja samalla nimennyt jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätöksen mukaan Kimmo Tarke on valittu lautakuntaan Pirjo Niinivirran henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Tarke on 26.1.2016 pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä, joten hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakuntaan tulee Pirjo Niinivirralle nimetä uusi henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kimmo Tarkelle pyytämänsä eron luottamustehtävästään Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenenä ja valita uuden henkilön hänen tilalleen Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakuntaan Pirjo Niinivirran henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösKaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kimmo Tarkelle myönnetään pyytämänsä ero luottamustehtävästään Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenenä ja että Erkki Koskinen valitaan hänen tilalleen Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakuntaan Pirjo Niinivirran henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös asiassa tehtiin Miikkolan ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto