Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7408.02.201611

1151-2016 (009)

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2015 (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 74

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 1.2.2016:

Kuntalain 28 §:n mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa kuntalaisten sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tekemät aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 69 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä vietävä valtuuston tiedoksi valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kaupunginvaltuuston tehtäväalueen vuoden 2015 kuntalaisaloitteet:

1) Turku 2050 kaupunkifoorumi

2) Tunnin juna

3) Koiraveron palautus Turkuun

4) Kerjäläisten toiminta Turussa

5) Päästötön kärkihanke ehdotus Hirvensaloon

Oheismateriaali 1Aloitteet vastauksineen

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä aloitteet loppuun käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto