Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6408.02.20161

277-2015 (014)

Uuden varajäsenen valitseminen kaupunginhallitukseen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 64

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 2.2.2016:

Kaupunginvaltuusto on 26.1.2015 § 4 päättänyt valita kaupunginhallitukseen 13 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2015 – 2016 sekä nimetä jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.

Päätöksen mukaan kaupunginhallituksen jäseneksi on valittu Raija Eeva ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jarmo Salo, joka toisella paikkakunnalla olevan uuden työn vuoksi on pyytänyt eroa luottamustehtävästään kaupunginhallituksen varajäsenenä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jarmo Salolle pyytämänsä eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valita Helena Mannervon hänen tilalleen kaupunginhallitukseen Raija Eevan varajäseneksi päätöksentekopäivästä kuluvan toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto