Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6708.02.20164

1761-2013 (014, 021)

Uuden jäsenen nimeäminen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 67

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 2.2.2016:

Turun kaupunginvaltuusto on 2.3.2015 § 37 päättänyt valita toimikaudeksi 2013-2016 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakuntaan 15 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimennyt jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtajana on Turun kaupunkia ja varapuheenjohtajana jotakin muuta sopijakuntaa edustava lautakunnan jäsen.

Lautakunnan jäseneksi on Nousiaisten kunnan nimeämänä valittu Heli Augustin (PS), joka väestötietojen mukaan on 12.11.2015 muuttanut pois Nousiaisten kunnasta.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Heli Augustinin luottamustehtävän Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan jäsenenä paikkakunnalta pois muuton vuoksi päättyneen ja päättää valita Nousiaisten kunnasta olevan Satu Anttilan (PS) hänen tilalleen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan jäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto