Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6608.02.20163

615-2013 (014)

Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kulttuurilautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 66

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 2.2.2016:

Kaupunginvaltuusto on 28.1.2013 § 16 päättänyt jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinnasta kulttuurilautakuntaan toimikaudeksi 2013–2016 ja samalla nimennyt jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätöksen mukaan Kari Kanala on valittu lautakunnan jäseneksi ja Mika Lamminpää hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Kanala on tultuaan valituksi Helsingin Paavalin kirkkoherraksi 1.3. alkaen pyytänyt eroa luottamustehtävistään.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kari Kanalalle pyytämänsä eron kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Mika Lamminpään hänen tilalleen kulttuurilautakunnan jäseneksi sekä Kari Suomisen tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi, molemmat päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto