Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7508.02.20161

1307-2016 (065, 633)

Turun kaupungin sisäisten bussilinjojen 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 77, 78 ja 82 liikennöinnin kilpailuttaminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi Turun sisäisten linjojen 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 77, 78 ja 82 kilpailutuksen käynnistäminen. Kaupunginhallitus osoittaa kilpailutuksen käynnistämispyynnön Turun seudun joukkoliikenneviranomaiselle.

Kh § 75

Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.2.2016:

Joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun kaupunkiseudulla toimii Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Viranomaisalueeseen kuuluvien kuntien välille on solmittu 8.11.2011 yhteistoimintasopimus, jota on täydennetty 14.2.2013 hyväksytyllä lisäasiakirjalla. Jäsenkunnat ovat sopineet, että Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta noudattaa ko. kunnan lausuntonaan antamaa päätöstä kunnan sisäisen liikenteen pääperiaatteista ja liikenteen kilpailutuksen käynnistämisestä. Lautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää mm. joukkoliikenteen vuorotarjonnasta ja reiteistä silloin, kun kyse ei ole uuden linjan aloittamisesta tai merkittävästi kunnan talouteen vaikuttavasta muutoksesta. Lautakunta päättää myös mm. sanktioperusteista ja palvelubonuksista sekä seuraa sopimuksen toteutumista. 

Linjojen 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 77, 78 ja 82 nykytilanne

Linjat muodostavat Turun pohjoisosien joukkoliikennelinjaston. Kokonaisuuteen kuuluvat tällä hetkellä seuraavat linjat:

Linjojen nykyiset yleisöaikataulut on esitetty oheismateriaalissa 1. Oheismateriaalista ilmenee myös linjojen tarkemmat reittikuvaukset.

Linjastokokonaisuuden keskeisimpiä tehtäviä on turvata Turun pohjoisten alueiden keskusten työmatkayhteydet muihin alueen taajamiin sekä Turun keskustaan. Linjat hoitavat myös huomattavan suuren osan alueen koulukyydeistä. Linjojen luonteesta johtuen käyttäjämäärät ovat erittäin korkeita ruuhka-aikoina, mikä luo painetta lisätä matkustajakapasiteettia. Nykyisin kohdetta liikennöidään kymmenellä telibussilla ja kuudella 2-akselisella bussilla. Matkustajakapasiteetiltaan paremmat telibussit ovat kohteeseen parempi vaihtoehto. Alueen linjojen vuorovälit ovat niin suuria, että odotusaika seuraavaan bussiin on yleensä vähintään puoli tuntia, jos asiakas ei mahdu bussin kyytiin.

Linjojen nykyinen liikennöintisopimus päättyy 26.9.2017.

Kilpailupaketin liikennettä ajetaan tällä hetkellä 16 linja-autolla ja sen nykykustannukset ovat noin 3,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Kilpailutuskohde 1/2016: 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 77, 78 ja 82

Kaupunginhallitukselle esitetään, että linjojen 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 77, 78 ja 82 kilpailutuskohteen suuruus on 16 autoa ja että ne ovat kaikki telibusseja matkustajakapasiteetin turvaamiseksi. Kun huomioidaan pitkä sopimuskausi, ei telibussivaatimuksella ole merkittävää kustannusvaikutusta nykytilanteeseen verrattaessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että noin puolet kohteen autoista tulee olla uusia ja noin puolet käytettyjä siten, että kaluston keski-ikä on korkeintaan kahdeksan vuotta ja että yksittäisen auton enimmäisikä on 15 vuotta. Kalustovaatimuksilla varmistetaan joukkoliikenteen luotettavuus ja houkuttelevuus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kilpailutuspakettiin sisällytetään tilaajan mahdollisuus lisätä tai vähentää liikennettä 20 % sopimuskauden aikana (kuitenkin maksimissaan 10 % yhden vuoden aikana). Suuremmista muutoksista tulee neuvotella liikennöitsijän kanssa. Tämä on yleisesti Turun liikennöintisopimuksissa käytetty muutosprosentti, joka antaa tilaajalle mahdollisuuksia liikenteen muutoksiin ja talouden sopeuttamiseen ja liikennöitsijälle riittävän varmuuden liikenteen määrästä sopimuskautena.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kilpailutuskohteen sopimuskausi on noin seitsemän vuotta, minkä jälkeen on mahdollisuus käyttää kolmen vuoden mittainen optiokausi. Mahdollisesta option käytöstä päättää kaupunginhallitus. Pitkä sopimuskausi, kun kyseessä on suuri kalustomäärä, on toivottava sekä kaupungin, liikennöitsijöiden että kuljettajien kannalta. Kaupungille se tarkoittaa edullisempaa hintaa, liikennöitsijälle ja kuljettajille pitkäaikaista varmuutta työn jatkumisesta. 

Kilpailutuksen käynnistäminen

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se pyytää Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaa käynnistämään kohteiden kilpailutuksen edellä esitetyin kriteerein. Kilpailutuspakettien yhteenlaskettu ostohinta on todennäköisesti samaa luokkaa kuin nykyisen liikenteen eli noin 3,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Oheismateriaali 1Joukkoliikenteen järjestäminen Turun seudulla; perustietoja

Oheismateriaali 2Nykyiset yleisöaikataulut kohteessa 1/2016 (linjat 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 77, 78 ja 82)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää ilmoittaa Turun sisäisen joukkoliikenteen kilpailutuskohteesta 1/2016 lausuntonaan Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle seuraavaa:

Kilpailutuskohteen 1/2016 linjojen 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 77, 78 ja 82 liikenne tulee kilpailuttaa ajalle 27.9.2017 – 30.6.2024. Sopimusta voidaan jatkaa kolmen vuoden optiokaudella. Kalustosta noin puolet tulee olla uutta kalustoa ja muiden autojen ikää koskevat kaupungin joukkoliikenteen minimivaatimukset. Kilpailutuskohteessa on 16 autoa, joiden kaikkien tulee olla telibusseja. Liikennettä voidaan lisätä tai vähentää sopimuskaudella enintään 20 % verrattuna tarjouskilpailussa ilmoitettuun kilometrimäärään.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta