Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta1020.01.20165
Kaupunginhallitus7108.02.20168

425-2016 (5110)

Samppalinnan koulun lakkautuspäätöksen lykkääminen (Kv)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuusto on 23.9.2013 § 179 päättänyt mm. että Samppalinnan koulu lakkautetaan 1.8.2016 lukien. Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää päätöksellään 20.1.2016 § 10, että lakkauttamista siirretään kaksi vuotta ja lakkauttaminen toteutetaan 1.8.2018.

Kasopelk § 10

Toimialajohtaja Timo Jalonen 11.1.2016:

 

Vuoden 2013 kouluverkkoratkaisun yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti 23.9.2013 § 179 mm., että ”Samppalinnan koulu lakkautetaan ja se yhdistetään hallinnollisesti Luostarivuoren kouluun 1.8.2016 lukien”.

 

Tämän jälkeen on tapahtunut seuraavia asiaan vaikuttavia seikkoja:

 

Samppalinnan koulun lakkauttaminen oli ja on edelleen sidoksissa Syvälahden koulun rakentamiseen. Uuden koulun valmistuminen on lykkääntymässä kesään 2018, jolloin on perusteltua, että myös Samppalinnan koulun lakkauttamista siirretään samaan ajankohtaan. Luostarivuoren koulu on Suomen 3. suurin peruskoulu, joka toimii jo ennestään kolmessa eri toimipaikassa. Neljännessä toimipisteessä ja oppilasmäärän kasvattamisessa noin 1100 oppilaaseen ei tällä hetkellä ole perusteita. Syvälahden koulun perustaminen alentaa Luostarivuoren oppilasmäärää noin 350–400 oppilaalla. Tämän jälkeen kokonaisuus on paremmin johdettavissa.

Samppalinnan koulun oppilasmäärä on merkittävästi pienentynyt ja alueellisten pienluokkien perustaminen muiden peruskoulujen yhteyteen pienentää koulun kokoa myös lähivuosina. Koulun oppilasmäärä lienee vuonna 2018 noin 50–60 oppilasta.

Samppalinnan koulun entinen rehtori on siirryttyään Katariinan koulu rehtoriksi, on lyhyen välivaiheen jälkeen hoitanut myös Samppalinnan koulun rehtorin tehtävät. Rehtori Kauppila on edelleen valmis hoitamaan rehtorin tehtävät oman viran ohella myös 1.8.2016–31.7.2018.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 16.12.2015 sijoittaa Samppalinnan koulurakennukseen esiopetuksen sijaan Mikaelin koulun luokkia.

Samppalinnan koulurakennus on teknisen peruskorjauksen tarpeessa. Samppalinnan koulurakennuksen tuleva käyttö pitää ratkaista vuoden 2016 aikana. Yhtenä selvityksen kohteena on, että koko rakennus tulisi muun koulun käyttöön.

 

Perusopetuksen palvelualuejohtajaa sekä Mikaelin, Katariina-Samppalinnan ja Luostarivuoren rehtoreita on kuultu asian valmistelun yhteydessä.

 

Olisi myös perusteltua, että sen määrittely, mihin kouluun Samppalinnan koulu mahdollisesti tullaan yhdistämään, voitaisiin jättää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, koska vaihtoehtoja saattaa olla vuonna 2018 muitakin kuin Luostarivuori, koska kokonaistilanne on jatkuvasti muutoksessa.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Samppalinnan koulun lakkauttamista siirretään kaksi vuotta ja toteutetaan 1.8.2018.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Samppalinnan koulun hallinto järjestetään esitetyllä tavalla ja että esitys rakennuksen tulevasta käytöstä tuodaan lautakunnan käsittelyyn vuoden 2016 aikana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 71

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa päätöstään 23.9.2013 § 179 siten, että Samppalinnan koulun lakkauttamista siirretään kaksi vuotta ja lakkauttaminen toteutetaan 1.8.2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto