Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6808.02.20165

10097-2012 (014, 001)

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 68

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 2.2.2016:

Kaupunginvaltuusto on 25.2.2013 § 42 päättänyt 40 lautamiehen valinnasta Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen valtuustokautta 2013 – 2016 vastaavaksi ajaksi. Päätöksen mukaan lautamieheksi on valittu Jarmo Salo, joka toisella paikkakunnalla olevan uuden työn vuoksi on pyytänyt eroa tehtävästä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jarmo Salolle pyytämänsä eron Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja päättää valita hänen tilalleen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamieheksi Jari Viherlammen päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto