Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6908.02.20166

3236-2013 (014)

Uuden jäsenen valitseminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 69

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 2.2.2016:

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat kuntayhtymän valtuustoon 1–4 jäsentä asukasluvun mukaisesti määräytyen. Turun kaupungilla on oikeus valita 4 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2013 § 62 valita Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2013–2016 mm. Kari Kanalan, joka on tultuaan valituksi Helsingin Paavalin kirkkoherraksi 1.3. alkaen pyytänyt eroa luottamustehtävistään. Kanala on kuntayhtymän valtuuston valitsemana toiminut sen 2. varapuheenjohtajana.

Kaupunginhallituksen ehdotus     

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kari Kanalalle pyytämänsä eron luottamustehtävästään Turun kaupungin edustajana Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenenä ja päättää valita Tommi Väyrysen hänen tilalleen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto