Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7308.02.201610

1157-2016 (009)

Kaupunginhallituksen ilmoitus valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2015 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kv)

Tiivistelmä:

Vuoden 2015 lopussa käsittelemättömät aloitteet esitetään merkittäväksi tiedoksi ja yli neljä vuotta vanhat rauenneiksi. 6 aloitetta esitetään merkittäväksi käsitellyiksi.

Kh § 73

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 1.2.2016:

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Käsiteltäessä valtuustossa 3 momentissa tarkoitettua luetteloa katsotaan ne aloitteet, joiden tekemisestä on luettelon käsittelyä edeltävän vuoden loppuun mennessä kulunut neljä vuotta, rauenneiksi ellei valtuusto jonkin aloitteen osalta toisin päätä.

Oheismateriaali 1Luettelo aloitteista

Oheismateriaali 2Käsitellyksi merkittävät aloitteet ja vastaukset

Kaupunginhallituksen ehdotus                  

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi luettelon 31.12.2015 käsittelemättä olleista aloitteista ja

päättää, että aloite 1 merkitään rauenneeksi ja aloitteet 15, 28, 33, 36, 37 ja 44 merkitään käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto