Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus5908.02.20166

13248-2012 (613, 627, 021)

Turun kaupungin lausunto Turun hallinto-oikeudelle Raunintien asemakaavanmuutoksesta (Yt)

Tiivistelmä:

Valtuuston hyväksymästä Raunintien asemakaavanmuutoksesta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Kaava-alue sijaitsee Raunistulassa, Raunistulan koulun alapuolella. Lausuntoehdotuksen mukaan valitus tulisi hylätä.

Kh § 59

Kaupunginsihteeri Satu Lehto 28.1.2016:

Kaupunginvaltuusto on 30.11.2015 hyväksynyt Raunintie asemakaavanmuutoksen. As Oy Turun Amanda ja As Oy Turun Cecilia ovat valittaneet valtuuston päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle ja vaatineet päätöksen kumoamista ja pyytäneet katselmusta kaava-alueella.

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta hankkimaan asiassa kaupunginvaltuuston lausunnon 15.2.2016 mennessä. Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 1 momentin 6)-kohdan mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat selityksen ja lausunnon antamista kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta.

Liite 1Lausunto Raunintien asemakaavanmuutoksesta

Oheismateriaali 1As Oy Turun Amandan ja As Oy Turun Cecilian valituskirjelmä 29.12.2015

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteenä 1 olevan lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Yrttiahon seuraavansisältöinen muutosehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa:

”Kaupunginhallitus katsoo, että asemakaavapäätös tulee kumota. Kaupunginhallitus yhtyy valittajan esittämiin perusteluihin. Suunnitellut kuusikerroksiset rakennukset ovat kaupunkikuvallisesti ristiriidassa ympäristöönsä nähden. Asemakaava aiheuttaa elinympäristön laadun merkittävää heikkenemistä.”

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus


Liitteet:

Kh § 59
Liite 1:Lausunto Raunintien asemakaavanmuutoksesta