Kaupunginhallitus 14.08.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 22.08.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:15 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
282 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
283 § Pöytäkirjan tarkastus
284 § Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun tehtävästä (Kv)
285 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
286 § Kaupunginhallituksen kokoonpanon muuttaminen (Kv)
287 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoonpanon muuttaminen (Kv)
288 § Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
289 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varapuheenjohtajamuutos (Kv)
290 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kokoonpanon muuttaminen (Kv)
291 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenjärjestelyt (Kv)
292 § Uuden jäsenen valitseminen Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon (Kv)
293 § Eräiden toimikuntien asettaminen
294 § Turun musiikkitalon toteutussuunnitelman hyväksyminen ja siirtyminen toteutusvaiheeseen, investointipäätös (Kv)
295 § Raunistulan koulun uuden puolen peruskorjaus sekä vanhan puolen IV:n rakentaminen hankkeen hankeselvityksessä hyväksytyn investointimäärärahan korottaminen
296 § Turun kaupungin lausunto kaupunginhallituksen päätöksestä 9.5.2023 § 181 tehdystä kunnallisvalituksesta
297 § Vastaus valtuutettu Taru Pätäri ym. aloitteeseen Romanitaustainen työntekijä nuorisopalveluihin (Kv)
298 § Oikaisuvaatimus koskien johtavan kaupunginlakimiehen päätöstä 19.5.2023 § 71
299 § Turun hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavanmuutos; Luostarinkatu 5
300 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
301 § Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
302 § Tarkastuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
303 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 25 kohta
304 § Hankintaoikaisuvaatimus yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelu -hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 30.6.2023 § 110

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon