Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus28614.08.20235

9244-2021 (00 00 01)

Kaupunginhallituksen kokoonpanon muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 286

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 10.8.2023:

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet valtuutetuista ja varavaltuutetuista.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2023 § 114 valita kaupunginhallituksen jäsenen Juha Anttilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ville Tavion. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallituksen jäsenen Mari-Elina Koivusalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Taru Pätärin.

Tavio on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunginhallituksen varajäsenyydestä muuttuneiden työtehtävien vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen.

Pätäri on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunginhallituksen varajäsenyydestä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Ville Taviolle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valita Sami Kesäläisen hänen tilalleen Juha Anttilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää myöntää Taru Pätärille eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valita Kristiina Hellstenin hänen tilalleen Mari-Elina Koivusalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto