Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus28414.08.20233

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun tehtävästä (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 284

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 1.8.2023:

Kaupunginvaltuutettu Ville Tavio on pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun tehtävästä muuttuneiden työtehtävien vuoksi.

Kuntalain 17 §:n nojalla kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi Perussuomalaiset r.p.:n seuraavan varavaltuutetun.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Ville Taviolle pyytämänsä eron kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja että kaupunginvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä hänen tilalleen valtuutetuksi kutsutaan Perussuomalaiset r.p.:n ensimmäinen varavaltuutettu Sami Kesäläinen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto