Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus29114.08.202310

14191-2022 (00 00 01)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenjärjestelyt (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 291

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 10.8.2023:

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 197 valita sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Chia Abdullahpourin. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin mm. Katja Niemi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Minna Sumelius.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2022 § 251, että em. päätöksellä valittu sosiaali- ja terveyslautakunta toimii tuolloin päätetyssä kokoonpanossa vuoden 2023 alusta lukien hallintosäännön 16 §:n mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtajana toimiva apulaispormestari vaihtui kaupunginvaltuuston päätöksellä 19.6.2023 § 113. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2023 § 120 myöntää Katja Niemelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Mikaela Sundqvistin hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi.

Em. muutosten vuoksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenjärjestelyjä on muutettava siten, että lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Minna Sumelius ja lautakunnan jäsenen Mikaela Sundqvistin henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Chia Abdullahpour.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Minna Sumelius.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen Mikaela Sundqvistin henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Chia Abdullahpour.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto