Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus30114.08.20231

9264-2021 (00 00 01)

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 301

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 11.8.2023:

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 191 valita kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi mm. Leena Kaunislahden.

Kaunislahti on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Leena Kaunislahdelle eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Anna Funckin hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto