Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus29314.08.202312

5443-2023 (00 00 01)

Eräiden toimikuntien asettaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 293

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 9.8.2023:

Kaupunginhallitus asettaa eri päätöksillään puheenjohtajatoimikunnan, luottamuselintoimikunnan ja nimistötoimikunnan.

Puheenjohtajatoimikunta

Kaupunginhallituksen tulisi asettaa puheenjohtajatoimikunta toimikaudelleen ja nimetä toimikunnan puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri.

Toimikunnan puheenjohtajana on kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiva pormestari ja jäseninä ovat kaikki kuntavaalien jälkeisen järjestäytymishetken valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Toimikunnan sihteerinä on toiminut johtava kaupunginsihteeri.

Puheenjohtajatoimikunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja apulaispormestareilla.

Mikäli puheenjohtaja on estynyt osallistumasta puheenjohtajatoimikunnan kokouksiin, puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana toimiva apulaispormestari.

Kansliapäällikkö osallistuu pysyvänä asiantuntijana puheenjohtajatoimikunnan kokouksiin. Toimikunnalla on mahdollisuus kuulla myös muita asiantuntijoita.

Luottamuselintoimikunta

Kaupunginhallituksen tulisi asettaa toimikaudelleen luottamuselintoimikunta ja nimetä toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri.

Toimikunnassa on päättymässä olevalla kaudella ollut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Niko Aaltonen ja varapuheenjohtajana Petja Raaska. Toimikunnan jäseniä ovat olleet Jesse Kareinen, Tommi Kippola, Liisa Norontaus, Kimmo Terho ja Pirjo Varanka. Toimikunnan sihteerinä on toiminut kaupunginsihteeri Merja Jokela.

Nimistötoimikunta

Kaupunginhallituksen tulisi asettaa toimikaudelleen nimistötoimikunta ja nimetä toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri.

Toimikunnassa on päättymässä olevalla kaudella ollut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan muuta jäsentä. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Lauri Palmunen ja varapuheenjohtajana Tuomas Mikkola. Toimikunnan jäseniä ovat olleet Noora Hännikkälä, Pia Jormakka, Pirkko Keskinen, Rauno Lahtinen, Mikael Miikkola, Maija Perho, Lassi Saressalo ja Kjell Wennström.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkiympäristöjohtaja on nimennyt toimikunnalle esittelijän ja sihteerin mahdollisine varahenkilöineen.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää asettaa puheenjohtajatoimikunnan esittelytekstistä ilmenevällä tavalla toimikaudekseen siten, että toimikunnan toimikausi päättyy, kun uusi kaupunginhallitus on valinnut toimikunnan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää asettaa luottamuselintoimikunnan ja nimistötoimikunnan toimikaudelleen siten, että toimikuntien toimikausi päättyy, kun uusi kaupunginhallitus on valinnut em. toimikunnat. Toimikuntiin nimetään puheenjohtajat, jäsenet ja sihteeri seuraavasti:

Luottamuselintoimikunta

Pj.

Jonna Motturi

Vpj.

Petja Raaska

Jäsen

Jesse Kareinen

Liisa Norontaus

Tommi Kippola

Kimmo Terho

Pirjo Varanka

Sihteeri

Merja Jokela

Nimistötoimikunta

Pj.

Lauri Palmunen

Vpj.

Tuomas Mikkola

Jäsen

Maija Perho

Lassi Saressalo

Pirkko Keskinen

Pia Jormakka

Rauno Lahtinen

Noora Hännikkälä

Kjell Wennström

Mikael Miikkola​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTehtävään valitut
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tpvKonsernihallinto, päätöksenteon tuki
tiedLuottamuselintoimikunta
tiedNimistötoimikunta
tiedPuheenjohtajatoimikunta