Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus30214.08.20232

9254-2021 (00 00 01)

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 302

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 11.8.2023:

Hallintosäännön 6 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 187 valita tarkastuslautakunnan jäseneksi mm. Anna Funckin.

Funck on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anna Funckille eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Leena Kaunislahden hänen tilalleen tarkastuslautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto