Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus28814.08.20237

9264-2021 (00 00 01)

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 288

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 10.8.2023:

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 191 valita kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi mm. Kristiina Hellstenin ja Mikaela Sundqvistin. Hellsten nimettiin myös lautakunnan varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Juho Koli ja Mikaela Sundqvistin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Inari Harjuniemi. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti 23.1.2023 § 6 valita kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi mm. Julia Koskisen.

Hellsten on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen ja nimetä uusi varapuheenjohtaja.

Koskinen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä muuttuneiden työtehtävien vuoksi, joten hänen tilalleen Seppo Muurisen varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajana toimiva apulaispormestari vaihtui kaupunginvaltuuston päätöksellä 19.6.2023 § 112. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2023 § 116 myöntää Mikaela Sundqvistille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Laura Kaarniharjun hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuuston tekemien muutosten vuoksi kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenjärjestelyjä on muutettava siten, että lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Inari Harjuniemi ja lautakunnan jäsenen Laura Kaarniharjun henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Juho Koli.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kristiina Hellstenille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä, valita Taru Pätärin hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi ja nimetä Taru Pätärin lautakunnan varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Julia Koskiselle eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita Riitta Karjalaisen hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakuntaan Seppo Muurisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Inari Harjuniemi.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen Laura Kaarniharjun henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Juho Koli.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto