Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus29514.08.202314

5833-2021 (10 03 02, 02 06 01)

Raunistulan koulun uuden puolen peruskorjaus sekä vanhan puolen IV:n rakentaminen hankkeen hankeselvityksessä hyväksytyn investointimäärärahan korottaminen

Tiivistelmä:

Raunistulan koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys kustannusarvioineen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2021 § 158. Hanke keskittyy uuden puolen peruskorjaukseen sekä vanhan puolen IV:n rakentamiseen eri vaiheissa. Kaupunginhallitukselle esitetään peruskorjauskohteen investointimäärärahan korottamista saatujen tarjousten mukaisesti.

Kh § 295

Vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen ja rakennuttajainsinööri Matti Toivonen 9.8.2023:

Raunistulan koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys kustannusarvioineen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2021 § 158. Selvitys keskittyy uuden puolen peruskorjaukseen sekä vanhan puolen IV:n rakentamiseen. Tämän peruskorjauskohteen kustannusarviota tulisi korottaa tehtyjen suunnitelmien pohjalta saatujen urakkatarjousten mukaisesti. Saadut urakkatarjoukset ylittävät aiemman kustannusarvion.

Hankeselvityksen kustannuslaskenta on tehty tavoitekustannusarviona. Hankeselvityksen tavoitekustannusarviossa on määritelty kustannukset, perustuen hankeselvitysvaiheessa tehtyjen sisäilma- ja rakennetutkimusten toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Hankeselvityksen aikana tiedon määrä on ollut vähäinen sekä epävarmuustekijöitä on ollut paljon. Suunnittelu vaiheen aikana tehtiin mm. rakenneavauksia sekä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan selvittämään varsinkin koulun vanhan puolen kantavia rakenteita, jonka mukaan suunnitelmia on tarkennettu. Suuri vaikutus kustannusten nousulle on kuitenkin nykyinen maailmantilanne sekä epävarmuustekijät.

​Rakennustyöt toteutetaan vaiheissa, sillä koulu toimii kiinteistössä koko rakennustöiden ajan eli varsinaisia väistötiloja ei hankkeen toteuttamiseksi tarvita.

Hankeselvityksen kustannuslaskennassa hankevarauksena on käytetty 25 %.

Peruskorjattava rakennus on museosuojeltu. Nykyisen hankesuunnitteluohjeen mukaisesti hankevaraus kyseisessä kohteessa tulisi olla 30 %.

Tilaajan riskivarausta on syytä jättää urakkakyselyjen pohjalta lasketun tavoitehinnan päälle, koska toteutusvaiheessa vanhassa suojellussa rakennuksessa voi tulla eteen haasteita. Lisäksi sokkelin ulkopuolisia rakenteita korjattaessa tulee varautua mahdollisiin louhintatöihin.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 28.2.2023 että Raunistulan koulun uuden puolen peruskorjaus sekä vanhan puolen IV:n rakentaminen hankkeen urakoiden hankinta voidaan aloittaa.

Hankeselvityksen mukainen rakentamisen tavoitehinta on ollut 4,438 milj. € (Haahtelan indeksi 97,0/1.2020), joka on myös investointiohjelman tämänhetkinen määräraha.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkirakentaminen, toimitilojen rakennuttaminen julkaisi 3.4.2023 julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankintailmoitukset koskien Raunistulan koulun uuden puolen peruskorjaus sekä vanhan puolen IV:n rakentaminen -hankkeen rakennusurakan sekä LVISA-urakoiden hankintaa. Hankinnoissa käytettiin valintaperusteena halvinta hintaa.

Saatujen urakkatarjousten perusteella urakoiden yhteenlaskettu summa on noin 4,5 milj. €.

Investointimäärärahaksi ehdotetaan seuraavaa:

Saatujen urakkatarjousten yhteissumma on n. 4,5 milj. €

Rakennuttamis-, valvonta- ja muut kulut 1,763 milj. €.

Yhteensä 6,263 milj. €.

Eroa rakentamisen alkuperäiseen tavoitehintaan on n. 1,825 milj. €, josta summasta indeksikorotuksen osuus on noin 460.000 €.

Hallintosäännön 35 §:n 1 momentin 21 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää tilahankkeiden hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio tai sen vaihteluvälin keskiarvo on 3–10 miljoonaa euroa.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut, toimitilajohtaminen