Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus29214.08.202311

11446-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen valitseminen Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 292

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 10.8.2023:

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous valitsi 27.9.2021 Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 8 §:n mukaisesti maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Edustajainkokouksen päätöksen mukaan maakuntavaltuuston jäseneksi valittiin mm. Ville Tavio.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan, mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa maakuntavaltuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perussopimus edellyttää, että kunnan valitsema jäsen tai varajäsen edustaa samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan, ja että edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Tavio on pyytänyt eroa Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsenyydestä, koska hän on pyytänyt eroa Turun kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Mikäli ero kaupunginvaltuustosta myönnetään, Tavion vaalikelpoisuus maakuntavaltuustoon päättyy ja hänen tilalleen maakuntavaltuustoon tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Ville Taviolle eron Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valita Sami Kesäläisen hänen tilalleen Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäseneksi.

Päätös tehdään päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto