Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus28714.08.20236

9243-2021 (00 00 01)

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoonpanon muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 287

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 10.8.2023:

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2023 § 115 valita kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Ville Tavion. Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi valittiin Taru Pätäri.

Tavio on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta muuttuneiden työtehtävien vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen ja nimetä uusi varapuheenjohtaja.

Pätäri on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenyydestä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Varajäsenen mahdollisesti siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Ville Taviolle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä, valita Juha Anttilan hänen tilalleen kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi ja nimetä Juha Anttilan konsernijaoston varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita Sami Kesäläisen Juha Anttilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää myöntää Taru Pätärille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen tehtävästä ja valita Kristiina Hellstenin hänen tilalleen konsernijaoston jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto