Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus28914.08.20238

9265-2021 (00 00 01)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varapuheenjohtajamuutos (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 289

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 1.8.2023:

Hallintosäännön 12 §:n mukaan Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntalain 51 §:n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision sekä Ruskon kuntien alueella.

Lautakunnassa on 12 valtuustojen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä, joista Turun kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä. Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision ja Ruskon valtuustot valitsevat kukin yhden jäsenen.

Turun kaupunginvaltuusto valitsee valituista lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja on valittava Turun kaupunginvaltuuston nimeämistä jäsenistä ja varapuheenjohtaja muiden kuntien nimeämistä jäsenistä.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 193 nimetä Arto Elon Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varapuheenjohtajaksi. Elo on pyytänyt eroa varapuheenjohtajan tehtävästä, joten hänen tilalleen tulee nimetä uusi varapuheenjohtaja.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Arto Elolle eron Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimetä lautakunnan jäsenen Risto Rihkon hänen tilalleen lautakunnan varapuheenjohtajaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto