Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus29014.08.20239

9262-2021 (00 00 01)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kokoonpanon muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 290

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 4.8.2023:

Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäsenet siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 190 valita kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäseneksi mm. Branko Lammen.

Lampi on ilmoittanut, että hän siirtyy kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston alaiseen palvelukseen 7.8.2023, joten hänen tehtävänsä jaoston jäsenenä päättyy ja hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen

Varajäsenen mahdollisesti siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Branko Lammen tehtävän kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä päättyneen jaoston alaiseen palvelukseen siirtymisen vuoksi ja valita Juuso-Matias Maijasen hänen tilalleen jaoston jäseneksi sekä Valter Östbergin tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto