Kaupunginvaltuusto 18.06.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
112 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
113 § Pöytäkirjan tarkastus
114 § Petri Aholan ero nuorisolautakunnan varajäsenyydestä (Kj)
115 § Annamari Paleniuksen ero nuorisolautakunnan varajäsenyydestä (Kj)
116 § Julius Karlssonin ero rakennuslautakunnan varajäsenyydestä (Kj)
117 § Tarkastuslautakunnan raportti vuoden 2011 arvioinnista (Kj)
118 § Asemakaavanmuutosehdotus; (VI) 6 kaupunginosa, Kauppatori-niminen yleinen alue, Eerikinkadun, Aurakadun, Yliopistonkadun ja Kauppiaskadun osat sekä (VII) 7 kaupunginosa, Eerikinkadun ja Yliopistonkadun osat "Kauppatori" (11/2011) (Yj)
119 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 23.5.2012 § 240 "Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimus" (Yj)
120 § Valtuutettujen esitys Kauppatorin alle suunnitellun pysäköintilaitoksen rakentamista koskevasta kansanäänestyksestä (Kj)
121 § Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen (Kj)
122 § Tilintarkastajan raportti Turun kaupungin tilikauden 2011 tilintarkastuksesta (Kj)
123 § Turun kaupungin tilikauden 2011 tuloksen käsittely (Kj)
124 § Vastuuvapauden myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
125 § Vastuuvapauden myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
126 § Vastuuvapauden myöntäminen kaupunginhallituksen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (Kj)
127 § Vastuuvapauden myöntäminen peruspalvelulautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
128 § Vastuuvapauden myöntäminen nuorisolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
129 § Vastuuvapauden myöntäminen kulttuurilautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
130 § Vastuuvapauden myöntäminen varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
131 § Vastuuvapauden myöntäminen lukio- ja ammattiopetuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
132 § Vastuuvapauden myöntäminen ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
133 § Vastuuvapauden myöntäminen joukkoliikennelautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
134 § Vastuuvapauden myöntäminen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
135 § Vastuuvapauden myöntäminen Tilaliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
136 § Vastuuvapauden myöntäminen Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
137 § Vastuuvapauden myöntäminen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
138 § Vastuuvapauden myöntäminen Satamaliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
139 § Vastuuvapauden myöntäminen Viherliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
140 § Vastuuvapauden myöntäminen Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
141 § Vastuuvapauden myöntäminen ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
142 § Vastuuvapauden myöntäminen rakennuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
143 § Vastuuvapauden myöntäminen Talotoimiliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
144 § Vastuuvapauden myöntäminen liikuntalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
145 § Vastuuvapauden myöntäminen Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)
146 § Museokeskuksen ja kaupunginorkesterin vuoden 2011 talousarvion toteutuminen (Kj)
147 § Kaupunginteatterin ehdotus alijäämän kattamisesta (Kj)
148 § Turun kaupungin henkilöstöraportti - henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutuminen 2011 (Kj)
149 § Asukkaiden hyvinvointiohjelman raportointi vuodelta 2011 (Pj)
150 § Asunto- ja maankäyttöohjelman raportointi vuodelta 2011 (Yj)
151 § Ilmasto- ja ympäristöohjelman raportointi vuodelta 2011 (Yj)
152 § Turun kaupunginteatterin yhtiöittäminen (Kj)
153 § Asemakaava-, asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; (Pansio) 66-70-1 sekä katualue (os. Iilamontie) "Iilamontie" (18/2006) (Yj)
154 § Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio vaihe 3 lisärahoitus (Kj)
155 § Kaupunginteatterin peruskorjaus ja väistötilat (Kj)
156 § Valtuutettu Maria Puhakan ym. aloite Satakunnantien ja Rieskalähteentien risteyksen muuttamisesta valo-ohjatuksi
157 § Valtuutettu Timo Nurmion ym. aloite mattomankeleiden hankkimisesta matonpesupaikoille

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon