Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta 2009-20128231.05.20125
Kaupunginhallitus32011.06.20123
Kaupunginvaltuusto12218.06.201211

5454-2012 (045)

Tilintarkastajan raportti Turun kaupungin tilikauden 2011 tilintarkastuksesta (Kj)

Tiivistelmä: -

Tlk2009- § 82

PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Irma Kivilähde on esittänyt yhteenvedon sellaisista vuoden 2011 tilinpäätöksen tarkastamiseen liittyvistä havainnoista, joita ei ole sisällytetty varsinaiseen tilintarkastuskertomukseen, mutta joista tilintarkastajan näkemyksen mukaan on kuitenkin perusteltua raportoida tarkastuslautakunnalle.

 

Tilikauden 2011 tilintarkastusta koskeva raportti jaettiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 10.5.2012 pöydälle. Tarkastuslautakunta päätti merkitä tilintarkastajan selostuksen ja tilintarkastusta koskevan raportin tiedoksi ja antaa revisiotoimistolle tarvittavat jatkovalmisteluohjeet.

 

Liite 1                                  PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö, JHTT Irma Kivilähde 10.5.2012: Turun kaupunki, Tilikauden 2011 tilintarkastus (pdf-tiedosto)

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää lähettää Turun kaupungin tilikauden 2011 tilintarkastusta koskevan tilintarkastajan raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto lähettää tilintarkastajan raportin kaupunginhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen selvitys tilintarkastusmuistion aiheuttamista toimenpiteistä pyydetään antamaan tarkastuslautakunnalle 31.10.2012 mennessä.

PäätösTarkastuslautakunta päätti lähettää Turun kaupungin tilikauden 2011 tilintarkastusta koskevan tilintarkastajan raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto lähettää tilintarkastajan raportin kaupunginhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen selvitys tilintarkastusmuistion aiheuttamista toimenpiteistä pyydetään antamaan tarkastuslautakunnalle 31.10.2012 mennessä.

Kh § 320

Oheismateriaali 1Tilikauden 2011 tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

- merkitä tilintarkastajan raportin tiedokseen ja

- lähettää raportin kaupunginhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten ja

- pyytää kaupunginhallituksen selvityksen tilintarkastusmuistion aiheuttamista toimenpiteistä tarkastuslautakunnalle 31.10.2012 mennessä.

PäätösAsia lähetettiin kaupunginvaltuustolle.

 

Kv § 122

Liite 1Tilikauden 2011 tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

- merkitä tilintarkastajan raportin tiedokseen ja

- lähettää raportin kaupunginhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten ja

- pyytää kaupunginhallituksen selvityksen tilintarkastusmuistion aiheuttamista toimenpiteistä tarkastuslautakunnalle 31.10.2012 mennessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto päätti ennen asian käsittelyn aloittamista valita Saara-Sofia Sutelan toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi kokouksesta poistuneen Maarit Rostedtin tilalle.

Jakelu

tpvKaupunginhallitus
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012


Liitteet:

Tlk2009- § 82
Liite 1:PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö, JHTT Irma Kivilähde 10.5.2012: Turun kaupunki, Tilikauden 2011 tilintarkastus

Kv § 122
Liite 1:Tilikauden 2011 tilintarkastus