Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuurilautakunta6121.03.201225
Kaupunginhallitus32511.06.20128
Kaupunginvaltuusto14718.06.201236

9308-2010 (041)

Kaupunginteatterin ehdotus alijäämän kattamisesta (Kj)

Tiivistelmä: -

Kultlk § 61

Kaupunginteatterin vs. hallintopäällikkö Veli-Pekka Teponoja:

Turun kaupunginteatterin vuoden 2010 ylityksenä jäi kolmena vuonna (2011-2013) säästettäväksi yhteensä 727 000 €. Vuoden 2011 säästötavoitetta 161 000 € ei pystytty saavuttamaan, johtuen pääasiassa siitä ettei asetettua tulotavoitetta saavutettu. Säästösumma lisääntyi 168 000 €:lla summaan 895 000 €. Vuosille 2012 -2013 se tarkoittaa vuotuista säästölisäystä 164 000 €. Entuudestaan säästötavoite vuosille 2012-2013 oli 285 000€ / vuosi.

Keväällä 2011 tehdyn säästösuunnitelman mukaiset hallinto- ja jakamattomiin eriin kuuluvat säästöt henkilökuntamenoissa olivat n. 15 000€/kk. Todellisuudessa säästö oli hieman suurempi. Kun henkilökunnan määrä pysyy samana kuin nyt, on hallinto- ja jakamattomien erien säästö kuukaudessa huomioiden palkankorotukset ja kesälomakorvaukset n. 30 000€. Vuositasolla tämä tekee 360 000 €. Vuosina 2012-2013 säästöä tulee yhteensä 720 000€.

Kokonaisuudessaan vuosina 2012-2013 tehtävät säästöt sisältyvät keväällä 2011 lautakunnan kokouksessa hyväksyttyyn säästösuunnitelmaan. Suunnitelman toteutuminen saatetaan vuoden 2012 aikana loppuun.

Hallinto- ja jakamattomien erien menototeuma helmikuun lopussa oli 14,4%. Säästöä suhteessa talousarvioon oli kertynyt n. 139 000 €, joista henkilökuntamenoja osalta säästöä 67 450€. Talousarvioon on kirjattu omalle kohdalleen (menon siirto) vuoden säästötavoite 280 000€ josta helmikuun lopussa olisi pitänyt olla säästettynä 46 700€. Vuoden 2011 ylityksestä johtuvan uuden säästötavoitteen mukaan säästöä olisi helmikuun loppuun mennessä pitänyt olla 74 600€.

Liite 1Hallinto- ja jakamattomat erät tammi-helmikuu 2012

Vuoden 2012 säästötavoite saavutetaan hallinto- ja jakamattomista eristä, kustannuspaikalta 26100, jatkamalla samaa linjaa kuin tähän asti tämän vuoden aikana. Säästötavoitteen saavuttaminen tietysti edellyttää että produktioiden osalta ei tapahdu ylityksiä. Syksyllä 2012 on tarkoituksena kiinnittää määräaikaisesti kuukausipalkkaiseksi kaksi (2) uutta näyttelijää ja keväällä 2013 yksi (1). Tämä tietysti lisää kiinteiden palkkojen kustannuksia mutta samalla tarve vieraileviin näyttelijöihin vähenee ja kulut produktioiden puolella pienenevät.

Vuonna 2013 säästötavoitteen saavuttaminen on astetta haasteellisempaa, koska talousarvio itsessään 2% korotuksella sisältää säästötavoitteen. Kiinteän henkilökunnan osalta ei kuitenkaan ole tule lisäystä edellä mainittuja näyttelijäkiinnityksiä lukuun ottamatta. Vuoden 2011 tehdyt henkilövähennykset vaikuttavat edelleen. Lopputavoitteen saavuttaminen edellyttää tarkkaa suunnittelua niin hallinto- ja jakamattomien erien kuin produktioiden talouden pidossa.

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusKaupunginteatterin yhtiöittämistä ollaan valmistelemassa, eikä ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltavaa sitoa yhtiötä niiltä osin kuin se ei ole välttämätöntä. Tämän pohjalta kulttuurilautakunnan tulisi esittää säästösuunnitelma edelleen valtuustolle, mutta olla hyväksymättä vakituisten näyttelijöiden kiinnittämistä kaupunginteatteriin tässä tilanteessa.

PäätösKulttuurilautakunta päätti esittää säästösuunnitelman valtuustolle.

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Kh § 325

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 30.5.2012:

 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 29.3.2010 § 63 museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin taloussuunnittelua, talousseurantaa ja talouden tasapainottamista koskevasta kolmen vuoden taloussuunnittelumallista. Mallin mukaan ao. yksiköiden talousarvion negatiivinen nettopoikkeama katetaan seuraavan vuoden talousarvion toimintakatteen muutoksella tai viimeistään kolmevuotisen taloussuunnittelujakson aikana.

 

Kaupunginteatterin vuoden 2010 nettomenojen ylitys oli 727.065 euroa, joka kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaan tulee kattaa viimeistään vuosina 2011 - 2013. Nettomenojen ylitys vuodelta 2011 oli 161 905 euroa. Vuoden 2011 ylitys tulisi kattaa vuosien 2012 - 2014 aikana. Kaupunginteatterin yhtiöittämistä on valmisteltu ja suunnitelmien mukaan teatterin toiminta jatkuisi yhtiömuotoisena vuoden 2014 alussa. Yhtiölle ei voi siirtää aikaisemman organisaation rasitteita, jolloin kaupunginteatterin tulisi kattaa vuosien 2010 ja 2011 tilikausien nettomenojen ylitykset yhteensä 888.970 euroa vuosina 2012 - 2013.

 

Kulttuurilautakunta on käsitellyt kaupunginteatterin laatiman säästösuunnitelman 21.3.2012. Säästösuunnitelmassa on huomioitu teatterin yhtiöittämisaikataulu. Teatteri arvioi suunnitelmassaan, että vuosien 2010 ja 2011 nettomenojen ylitykset tulee katettua vuosina 2012 - 2013. Suurin säästötavoite arvioidaan kertyvän henkilöstömenoista (720.000 euroa).

 

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan poikkeamat katetaan talousarvion toimintakatteen muutoksella joko tilinpäätöstä seuraavan vuoden talousarvion muutoksella tai taloussuunnittelujakson aikana. Nettomenojen ylitysten kattaminen edellyttää teatterin esittämien toimintakulujen säästöjen lisäksi toimintatuottojen toteutumista suunnittelun mukaisena. Säästötavoite voitaneen jakaa kahdelle vuodelle siten, että 440.000 euroa merkitään vuoden 2012 toimintakatteen muutoksena ja loput vaadittavasta säästöstä huomioidaan vuoden 2013 talousarviossa.

 

Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle,

 

-että kaupunginteatterin vuoden 2012 talousarvion toimintakatteeseen tehdään vuodelle 2012 kohdistuvaa säästötavoitetta vastaava 440.000 euron muutos ja

-että kaupunginteatterin (nettoyksikkö) sitova toimintakate talousarviomuutoksen jälkeen on -5.067.544 euroa.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 6.6.2012:

Edellä olevan perusteella puollan kaupunginteatterin säästösuunnitelmaa talouden vastuualueen esittämällä tavalla.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

-  että kaupunginteatterin vuoden 2012 talousarvion toimintakatteeseen tehdään vuodelle 2012 kohdistuvaa säästötavoitetta vastaava 440.000 euron muutos ja

-  että kaupunginteatterin (nettoyksikkö) sitova toimintakate talousarviomuutoksen jälkeen on -5.067.544 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 147

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

-  että kaupunginteatterin vuoden 2012 talousarvion toimintakatteeseen tehdään vuodelle 2012 kohdistuvaa säästötavoitetta vastaava 440.000 euron muutos ja

-  että kaupunginteatterin (nettoyksikkö) sitova toimintakate talousarviomuutoksen jälkeen on -5.067.544 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedKeskushallinto, talouspalvelukeskus
tpvKulttuurilautakunta


Liitteet:

Kultlk § 61
Liite 1:Hallinto- ja jakamattomat erät tammi-helmikuu 2012