Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuurilautakunta5121.03.201214
Kaupunginhallitus32411.06.20127
Kaupunginvaltuusto14618.06.201235

2866-2011 (041)

Museokeskuksen ja kaupunginorkesterin vuoden 2011 talousarvion toteutuminen (Kj)

Tiivistelmä: -

Kultlk § 51

Museokeskuksen johtaja Olli Immonen ja kaupunginorkesterin intendentti Marja-Liisa Lieppinen:

Kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2010 § 63 mm., että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin taloussuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen hyväksytään periaatepäätöksenä kolmen vuoden taloussuunnittelumalli. Valtuusto päätti edelleen, että talousarvion positiivinen nettopoikkeama siirretään määrärahankorotuksena kulttuurilaitokselle tilinpäätöstä seuraavana vuonna ja että talousarvion negatiivinen nettopoikkeama katetaan seuraavan talousarviovuoden toimintakatteen muutoksella tai viimeistään taloussuunnittelukauden aikana kulttuurilautakunnan esityksen mukaisesti.

Kulttuurilautakunnan tulee, valtuuston päätöksen mukaisesti, tehdä kaupunginvaltuustolle erilliset esitykset tilinpäätöksen jälkeen talousarvion positiivisen nettopoikkeaman siirtämisestä kulttuurilaitokselle tai negatiivisen nettopoikkeaman kattamisesta taloussuunnittelujaksolla.

Museokeskus ja kaupunginorkesteri tekivät vuonna 2011 budjetoitua paremman tuloksen. Nettoyksiköiden talousarvion netto on valtuustoon sitova ja museokeskuksen ja orkesterin osalta ne toteutuivat seuraavasti:

Kaupunginorkesteri            236.376 euroa

Museokeskus                    118.345 euroa

Museokeskuksen 118.345 euron ja kaupunginorkesterin 236.376 euron budjetoitua parempi tulos esitetään siirrettäväksi vastaavin summin määrärahankorotuksena museokeskuksen ja orkesterin vuoden 2012 talousarvioon. Kuitenkin museokeskuksen ylijäämästä tulee vähentää vuoden 2010 alijäämä 29 085 euroa, jolloin museokeskuksen siirrettävä osuus on 89 258 euroa määrärahankorotuksena vuoden 2012 talousarvioon.

Oheisessa liitteessä kulttuuritoimen laitosten talousarvion tulojen, menojen ja neton toteutuminen lukuina.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeutuminen 31.12.2011

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätöstietojen perusteella Museokeskuksen 89.258 euron ja kaupunginorkesterin 236.376 euron budjetoitua parempi tulos siirrettäväksi määrärahankorotuksena vastaavasti museokeskuksen ja orkesterin vuoden 2012 talousarvioon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 324

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 30.5.2012:

 

Kaupunginorkesterin vuoden 2011 talousarvion nettomenot alittuivat 236.376 euroa ja Museokeskuksen nettomenot alittuivat 118.345 euroa. Valtuuston 29.3.2010 § 63 päätöksen perusteella positiiviset nettopoikkeamat siirretään määrärahan korotuksena tilinpäätöstä seuraavana vuonna ao. yksiköille. Museokeskuksen vuoden 2010 nettomenojen ylityksestä siirtyi katettavaksi vuodelle 2012 yhteensä 29.085 euroa, joka vähennetään museokeskuksen määrärahankorotuksesta.

 

Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle, että

 

-Kaupunginorkesterille siirretään 236.376 euroa määrärahankorotuksena vuoden 2012 talousarvioon ja, että Kaupunginorkesterin ja konserttitalon (nettoyksikkö) sitova toimintakate talousarviomuutoksen jälkeen on
-5.325.082 euroa

-Museokeskukselle siirretään 89.260 euroa määrärahankorotuksena vuoden 2012 talousarvioon ja, että Museokeskuksen sitova toimintakate talousarviomuutoksen jälkeen on -7.142.043 euroa.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 6.6.2012:

Edellä olevan perusteella puollan museokeskuksen ja kaupunginorkesterin talousarviomuutoksia talouden vastuualueen esittämällä tavalla.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

- että kaupunginorkesterin vuoden 2011 positiivinen nettopoikkeama 236.376 euroa siirretään määrärahankorotuksena vuoden 2012 talousarvioon ja, että kaupunginorkesterin ja konserttitalon (nettoyksikkö) sitova toimintakate talousarviomuutoksen jälkeen on -5.325.082 euroa,

-  että Museokeskuksen vuoden 2011 positiivinen nettopoikkeama 89.260 euroa siirretään määrärahankorotuksena vuoden 2012 talousarvioon ja, että Museokeskuksen sitova toimintakate talousarviomuutoksen jälkeen on -7.142.043 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 146

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

- että kaupunginorkesterin vuoden 2011 positiivinen nettopoikkeama 236.376 euroa siirretään määrärahankorotuksena vuoden 2012 talousarvioon ja, että kaupunginorkesterin ja konserttitalon (nettoyksikkö) sitova toimintakate talousarviomuutoksen jälkeen on -5.325.082 euroa,

-  että Museokeskuksen vuoden 2011 positiivinen nettopoikkeama 89.260 euroa siirretään määrärahankorotuksena vuoden 2012 talousarvioon ja, että Museokeskuksen sitova toimintakate talousarviomuutoksen jälkeen on -7.142.043 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedKeskushallinto, talouspalvelukeskus
tiedKulttuurilautakunta


Liitteet:

Kultlk § 51
Liite 1:Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeutuminen 31.12.2011