Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto12618.06.201215

6854-2012 (045)

Vastuuvapauden myöntäminen kaupunginhallituksen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (Kj)

Tiivistelmä: -

Kv § 126

Tarkastuslautakunnan esitys 31.5.2012 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 on jaettu valtuutetuille 7.6.2012. Kaupunginhallituksen 2.4.2012 allekirjoittama tilinpäätös on nähtävänä kokouksessa, keskushallinnossa (os. Yliopistonkatu 27 a / vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen) ja luettavissa www.turku.fi \ Päätöksenteko ja talous \ Tilinpäätös \ Tilinpäätös 2011. Tilinpäätös on toimitettu myös valtuustoryhmien huoneisiin.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden kaupunginhallituksen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012