Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto14418.06.201233

7026-2012 (045)

Vastuuvapauden myöntäminen liikuntalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)

Tiivistelmä: -

Kv § 144

Tarkastuslautakunnan esitys 31.5.2012 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 on jaettu valtuutetuille 7.6.2012. Kaupunginhallituksen 2.4.2012 allekirjoittama tilinpäätös on nähtävänä kokouksessa, keskushallinnossa (os. Yliopistonkatu 27 a / vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen) ja luettavissa www.turku.fi \ Päätöksenteko ja talous \ Tilinpäätös \ Tilinpäätös 2011. Tilinpäätös on toimitettu myös valtuustoryhmien huoneisiin.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden liikuntalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedLiikuntalautakunta
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012