Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto14818.06.201237

2859-2012 (100)

Turun kaupungin henkilöstöraportti - henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutuminen 2011 (Kj)

Tiivistelmä:

Turun kaupungin henkilöstöraportissa on tarkasteltu henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista ja raporttiin on liitetty tarkastelua täydentävää tilastotietoa. Henkilöstöraportin materiaali on koottu henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä hyödyntäen. Kunta 10 -tutkimuksesta ei ole saatavilla tuloksia vuodelta 2011 - sen sijaan raportissa esitellään virastojen/laitosten toimittamia selvityksiä Kunta 10 -kyselyn tulosten käsittelystä ja sen pohjalta valituista kehittämiskohteista.

Kv § 148

Henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen 13.6.2012:

Vuoden 2011 henkilöstöraportti kuvaa Turun kaupunginvaltuuston 25.1.2010 hyväksymän henkilöstöohjelman 2010–2013 tavoitteiden toteutumista vuonna 2011. Laaja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä koottu tilastomateriaali toteuttaa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen yhteistä kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta.

Henkilöstöohjelman kolme päätavoitetta Turun kaupungin henkilöstöjohtamiselle ja – työlle ovat:

Henkilöstöohjelmassa asetettuja tavoitteita ei kaupunkitasoisesti saavutettu vuonna 2011. Myönteisesti edettiin tavoitteessa sairauspoissaolojen vähenemisessä, vaikka asetettua tavoitetasoa ei saavutettu. 

Vuonna 2011 ei toteutettu Kunta 10 kyselyä, joka toteutetaan kahden vuoden välein, joten kyselyn tuloksiin sidottuja mittareita ei ole. Painopiste oli vuoden aikana edellisen vuoden kyselyn tulosten käsittelyssä, tarvittavien muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulosten käsittelystä ja jatkotoimenpiteistä tehtiin erillinen kysely, jonka tulosten mukaan tilanne eri yksiköissä, tuloalueilla, virastoilla vaihtelee huomattavasti, osa on asetetut tavoitetasot jo saavuttanut ja osalle niiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä.

Henkilöstöraportti on käsitelty kaupunginhallituksen hallintojaostossa 19.3.2012 § 45, kaupungin yhteistyötoimikunnassa 17.4.2012 § 18 ja kaupunginhallituksessa 30.4.2012 § 2012, joka päätti lähettää raportin pohjalta laaditun julkaisun kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Oheismateriaali 1Henkilöstöraportti 2011 -julkaisu

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginvaltuusto päättää merkitä vuoden 2011 henkilöstöraportin tiedoksi.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKeskushallinto, henkilöstöasiat