Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto13718.06.201226

6992-2012 (045)

Vastuuvapauden myöntäminen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)

Tiivistelmä: -

Kv § 137

Tarkastuslautakunnan esitys 31.5.2012 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 on jaettu valtuutetuille 7.6.2012. Kaupunginhallituksen 2.4.2012 allekirjoittama tilinpäätös on nähtävänä kokouksessa, keskushallinnossa (os. Yliopistonkatu 27 a / vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen) ja luettavissa www.turku.fi \ Päätöksenteko ja talous \ Tilinpäätös \ Tilinpäätös 2011. Tilinpäätös on toimitettu myös valtuustoryhmien huoneisiin.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012