Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto12718.06.201216

6856-2012 (045)

Vastuuvapauden myöntäminen peruspalvelulautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (Kj)

Tiivistelmä: -

Kv § 127

Tarkastuslautakunnan esitys 31.5.2012 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 on jaettu valtuutetuille 7.6.2012. Kaupunginhallituksen 2.4.2012 allekirjoittama tilinpäätös on nähtävänä kokouksessa, keskushallinnossa (os. Yliopistonkatu 27 a / vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen) ja luettavissa www.turku.fi \ Päätöksenteko ja talous \ Tilinpäätös \ Tilinpäätös 2011. Tilinpäätös on toimitettu myös valtuustoryhmien huoneisiin.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden peruspalvelulautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedPeruspalvelulautakunta
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012