Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus32211.06.20125
Kaupunginvaltuusto12318.06.201212

3230-2012 (045)

Turun kaupungin tilikauden 2011 tuloksen käsittely (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 322

Vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 5.6.2012:

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.4.2012 § 147 allekirjoittanut vuoden 2011 tilinpäätöksen ja antanut tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Samalla kaupunginhallitus on päättänyt esittää valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

-       Tilaliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta (Pääkirjasto – hanke, Vähä-Heikkilän koulu – hanke ja Hirvensalon/Haarlan koulu – hanke) tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 876 488,96 euroa.

-       Kiinteistöliikelaitoksen vapaaehtoisista varauksista tuloutetaan Skanssin aluekeskuksen katujärjestelyihin liittyvien investointien hankintamenoon tehtyä investointivarauksen hankintamenoa vastaava määrä yhteensä 56 667,20 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 56 667,20 euroa.

-       Kiinteistöliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 265 354,10 euroa.

-       Vesiliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksella toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 39 321,36 euroa.

-       Satamaliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 40 000 euroa.

-       Satamaliikelaitoksen vapaaehtoisista varauksista tuloutetaan Pansion entisen siirtokuormaushallin hankintamenoa vastaava määrä yhteensä 2 003 746,04 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 1 948 190,54 euroa.

-       Vahinkorahastosta tuloutetaan 7 576 099,77 euroa Myllysillan toteutuneiden investointimenojen katteeksi ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 7 432 644,47 euroa.

-       Vahinkorahastosta tuloutetaan kaupungin vastuulle jäävien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvia menoja vastaava määrä, yhteensä 10 203,30 euroa.

-       Siirretään Turun Ammattikorkeakoulun investointirahastoon 4 396 074,00 euroa.

-       Kaupungin vuoden 2011 ylijäämä 6 728 273,61 euroa siirretään kaupungin taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämäriville.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2011 tilinpäätöksen tuloksen johdosta seuraavaa:

-       Tilaliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta (Pääkirjasto – hanke, Vähä-Heikkilän koulu – hanke ja Hirvensalon/Haarlan koulu – hanke) tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 876 488,96 euroa.

-       Kiinteistöliikelaitoksen vapaaehtoisista varauksista tuloutetaan Skanssin aluekeskuksen katujärjestelyihin liittyvien investointien hankintamenoon tehtyä investointivarauksen hankintamenoa vastaava määrä yhteensä 56 667,20 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 56 667,20 euroa.

-       Kiinteistöliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 265 354,10 euroa.

-       Vesiliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksella toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 39 321,36 euroa.

-       Satamaliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 40 000 euroa.

-       Satamaliikelaitoksen vapaaehtoisista varauksista tuloutetaan Pansion entisen siirtokuormaushallin hankintamenoa vastaava määrä yhteensä 2 003 746,04 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 1 948 190,54 euroa.

-       Vahinkorahastosta tuloutetaan 7 576 099,77 euroa Myllysillan toteutuneiden investointimenojen katteeksi ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 7 432 644,47 euroa.

-       Vahinkorahastosta tuloutetaan kaupungin vastuulle jäävien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvia menoja vastaava määrä, yhteensä 10 203,30 euroa.

-       Siirretään Turun Ammattikorkeakoulun investointirahastoon 4 396 074,00 euroa.

-       Kaupungin vuoden 2011 ylijäämä 6 728 273,61 euroa siirretään kaupungin taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämäriville.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 123

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2011 tilinpäätöksen tuloksen johdosta seuraavaa:

-       Tilaliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta (Pääkirjasto – hanke, Vähä-Heikkilän koulu – hanke ja Hirvensalon/Haarlan koulu – hanke) tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 876 488,96 euroa.

-       Kiinteistöliikelaitoksen vapaaehtoisista varauksista tuloutetaan Skanssin aluekeskuksen katujärjestelyihin liittyvien investointien hankintamenoon tehtyä investointivarauksen hankintamenoa vastaava määrä yhteensä 56 667,20 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 56 667,20 euroa.

-       Kiinteistöliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 265 354,10 euroa.

-       Vesiliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksella toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 39 321,36 euroa.

-       Satamaliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 40 000 euroa.

-       Satamaliikelaitoksen vapaaehtoisista varauksista tuloutetaan Pansion entisen siirtokuormaushallin hankintamenoa vastaava määrä yhteensä 2 003 746,04 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 1 948 190,54 euroa.

-       Vahinkorahastosta tuloutetaan 7 576 099,77 euroa Myllysillan toteutuneiden investointimenojen katteeksi ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 7 432 644,47 euroa.

-       Vahinkorahastosta tuloutetaan kaupungin vastuulle jäävien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvia menoja vastaava määrä, yhteensä 10 203,30 euroa.

-       Siirretään Turun Ammattikorkeakoulun investointirahastoon 4 396 074,00 euroa.

-       Kaupungin vuoden 2011 ylijäämä 6 728 273,61 euroa siirretään kaupungin taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämäriville.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012