Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16924.04.202316

13-2023 (00 01 01)

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Tiivistelmä: -

Kh § 169

Pöytäkirjat:
KokouspvmNäht. pvm
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto30.03.202311.04.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta18.04.202326.04.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto19.04.202327.04.2023
Kaupunginhallituksen konsernijaosto17.04.202325.04.2023
Kaupunkiympäristölautakunta18.04.202326.04.2023
Liikuntalautakunta18.04.202327.04.2023
Rakennus- ja lupalautakunta13.04.202319.04.2023
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta12.04.202320.04.2023

​Päätöspöytäkirjat:

Konsernihallinto

​Pormestarin varahenkilönä apulaispormestari Piia Elo

Konsernihallinto​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen​

Konsernihallinto, yhteiset palvelut

Hallintojohtaja Jukka Varonen

Konsernihallinto, lakipalvelut

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami

Konsernihallinto, hankintapalvelut​

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

​Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Konsernihallinto, rahoituspalvelut

Rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna

Konsernihallinto, IT-palvelut

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen​

Konsernihallinto, tilapalvelut

Vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto​

Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri

Konsernihallinto, tilapalvelut, toimitilajohtaminen

Vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen

Palkkausasiat:

Työllisyys

Työllisyysjohtaja Riitta Uitto

Kaupunginhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 23.3.- 19.4.2023:

Ympäristöministeriö/ Kaupunkiympäristö

2196-2023

23.03.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta luonnonsuojeluasetukseksi (valtioneuvoston asetus), muutettu linkki

Sosiaali- ja terveysministeriö/ Konha

2389-2023

24.03.2023

Lausuntopyyntö sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Konsernihallinto

80-2023

28.03.2023

Turun sataman väylien ja Aurajoen ruoppaaminen sekä valmistelulupa

Liikenne- ja viestintävirasto/ Kaupunkiympäristö

2648-2023

03.04.2023

Lausuntopyyntö asetuksen (EY) N:o 1073/2009 mukaisen säännöllisen henkilöliikenteen aloittamisesta Varsova - Vaasa

Liikenne- ja viestintäministeriö/ Kaupunkiympäristö

2665-2023

04.04.2023

Lausuntopyyntö: Henkilöjunallikenteen palvelut 2030-luvulla

Työ- ja elinkeinoministeriö/ Konsernihallinto

2684-2023

04.04.2023

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 e §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö/ Konsernihallinto

2855-2023

14.04.2023

Kuulemistilaisuus 27.4.2023 ja lausunnon antaminen Valtiovarainministeriön asetusta varten kunnan ja kuntayhtymän raportoimista taloustietojen tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista vuodelle 2024

Turun hallinto-oikeus/ Kaupunginhallitus

13278-2012

18.04.2023

Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksestä 13.02.2023 § 27 Yleiskaava 2029 -ehdotus (1/2009)

 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen sekä merkitsee pyydetyt lausunnot tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta