Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus4530.01.202316

13-2023 (00 01 01)

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Tiivistelmä: -

Kh § 45

Pöytäkirjat:
KokouspvmNäht. pvm
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto19.01.202327.01.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta24.01.202301.02.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto17.01.202325.01.2023
Kaupunginhallituksen konsernijaosto23.01.202331.01.2023
Kaupunkiympäristölautakunta17.01.202325.01.2023
Kaupunkiympäristölautakunta24.01.202301.02.2023
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta26.01.202302.02.2023
Liikuntalautakunta24.01.202302.02.2023
Rakennus- ja lupalautakunta19.01.202325.01.2023
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta25.01.202302.02.2023

​Päätöspöytäkirjat:

Konsernihallinto​

Pormestari Minna Arve

Konsernihallinto​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Konsernihallinto, lakipalvelut

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami

Konsernihallinto, hankintapalvelut​

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

​Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Konsernihallinto, kansainväliset asiat ja vetovoima

Kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen

Konsernihallinto, kärkihankkeet

Kärkihankejohtaja Björn Grönholm

Konsernihallinto talouspalvelut

Talousjohtaja Valtteri Mikkola

Konsernihallinto, elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen

Konsernihallinto, rahoituspalvelut

Rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna

​Konsernihallinto, IT-palvelut

​IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen

Konsernihallinto, tilapalvelut

Vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto

Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri

Konsernihallinto, tilapalvelut, toimitilajohtaminen

vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen

Konsernihallinto, integraatiotoiminto

Vt. integraatiojohtaja Minna Sartes

Työllisyys

Työllisyysjohtaja

Kaupunginhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 5.1.- 23.1.2023:

Turun hallinto-oikeus/ Kapunginhallitus

5222-2019

09.01.2023

Lausuntopyyntö Martinrantaseura ry:n tekemästä valituksesta koskien kaupunginvaltuuston päätöstä 14.11.2022 § 234, asemakaavamuutosehdotus Kulttuurijokilautta

Opetushallitus/ Kasvatus ja opetus

233-2023

10.01.2023

Määräysluonnos todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriö/ Konsernihallinto

501-2023

18.01.2023

Lausuntopyyntö tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta

Oikeusministeriö/ Konsernihallinto

598-2023

19.01.2023

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskeva työryhmämietintö

 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen sekä merkitsee pyydetyt lausunnot tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta