Kaupunginhallitus 20.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 28.03.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:35 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
98 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
99 § Pöytäkirjan tarkastus
100 § Keskustan pyöräliikenteen tavoiteverkko 2035
101 § Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelma 2029
102 § Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman alustavat tavoitteet ja toimintamalli
103 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijaonmuutosehdotus; Freya, VII kaupunginosa (os. Humalistonkatu 3b, Kristiinankatu 10a, Yliopistonkatu 24 ja 26) (29/2015) (Kv)
104 § Kehityskiinteistöjen operatiivinen toimintasuunnitelma vuodelle 2023
105 § Yhteistyösopimuksen uudistaminen Turun Peltolan kaupunginosassa
106 § Ilmoittajansuojelulain tarkoittamaan ilmoituskanavaan tulevien ilmoitusten käsittelijöiden nimeäminen Turun kaupungissa
107 § Turku Science Park Oy:n ja kaupungin välinen palvelusopimus
108 § Turun Teknologia- ja tiedepuisto Oy:n ja kaupungin välinen palvelusopimus
109 § Kaiku24 Oy:n osakkeen siirto Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle
110 § Näyttelyvakuus Sasha Huberin näyttelyn teoksille
111 § Turun valtionosuudet vuonna 2023
112 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien vesihuollon järjestämistä
113 § Turun hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavanmuutos sekä tonttijako ja tonttijaonmuutos; Parkinkenttä
114 § Turun hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavan- ja tonttijaonmuutos; Paljetie
115 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.3.2023 päätösten täytäntöönpanot
116 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
117 § Hankintaoikaisuvaatimus koskien pienten infrahankkeiden hankintapäätöstä 15.2.2023 § 23

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon