Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus11120.03.202314

194-2023 (02 05 01)

Turun valtionosuudet vuonna 2023

Tiivistelmä: -

Kh § 111

Talousjohtaja Valtteri Mikkola 9.3.2023:

​Valtiovarainministeriö on päätöksellään 29.12.2022 myöntänyt kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 45 §:n nojalla kunnille kunnan peruspalvelujen valtionosuutta sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 50 §:n 1 momentin ja 57 §:n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin ja 17 §:n nojalla päättänyt 30.12.2022 myöntää kunnille valtionosuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2023 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 7.3.2023 § 29 hyväksynyt osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksen.

Rahoituspäätöksiin ei ole tarvetta tehdä oikaisuvaatimuksia ja kaupunginhallitukselle esitetään, että päätökset merkitään tiedoksi ja niihin tyydytään.

Liite 1​Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023

Liite 2​Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevat valtionvarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset tiedokseen ja päättää tyytyä niihin.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talousohjaus


Liitteet:

Kh § 111
Liite 1:Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023
Liite 2:Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2023