Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10720.03.202310

2156-2023 (02 08 00)

Turku Science Park Oy:n ja kaupungin välinen palvelusopimus

Tiivistelmä: -

Kh § 107

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 15.3.2023:

Taustaa

Turku Science Park Oy Ab (TScP) on Turun kaupungin strategiseksi yhtiöksi määritelty tytäryhtiö. Turku Science Park Oy Ab on toteuttanut kaupungin tukena elinkeinopolitiikkaa ja yliopistoyhteistyötä osakeyhtiömuodossa. Se on saanut tarkoitusta varten kaupungilta vuosittain konserniavustusta. Keväällä 2022 yhtiössä tehdyn verotarkastuksen perusteella veroviranomainen on muuttanut aiempaa ennakkokantaansa ja linjannut, että Turun kaupungin yhtiölle vuosittain maksamat avustuserät eivät voi olla enää jatkossa yhtiölle suoritettua avustusta vaan ne on käsiteltävä arvonlisäverollisena vastikkeena yhtiön tuottamasta palvelusta.​

Arvonlisäverollisen vastikkeen tulee perustua kaupungin ja yhtiön väliseen elinkeinopoliittisia toimenpiteitä koskevaan palvelusopimukseen. Kyseistä sopimusta ei taas ole mahdollista tehdä suorahankintana, ellei yhtiön hankinta-asema ole julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukainen sidosyksikkö.

Turku Science Park Oy on toiminut vuoden 2023 alusta lukien Turun kaupungin sidosyksikkönä ja täyttää kaikki sellaiset hankintalain edellytykset, joiden perusteella voidaan todeta yhtiön ja Turun kaupungin välinen sidosyksikkösuhde. Kaupunki voi siten tehdä yhtiöltä hankintalain mukaisia suorahankintoja siten, että osapuolten välille laaditaan tarkoitusta varten palvelusopimus.

Palvelusopimus​

Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy ovat neuvotelleet liitteenä 1 olevan palvelusopimuksen, jonka mukaisesti Turku Science Park Oy tuottaa jatkossa elinkeinopoliittisia palveluita Turun kaupungille. Sopimuksen mukaan kaupunki hankkii TScP:ltä palveluita edistämään yritysten perustamista, liiketoimintaa ja toimintaympäristöä Turun seudulla. Palvelusopimuksen nojalla tuotettavat palvelut määritellään tarkemmin kutakin vuotta koskevassa talousarvioneuvottelussa. Sopimuksen mukaisen palvelun puitesopimustyyppinen kokonaishinta vuodelle 2023 on 1,7 M€ (alv 0 %). Palvelusopimuksen kustannukseen on varauduttu konsernihallinnon talousarviossa.

Sopimus voidaan solmia yhtiön kanssa kilpailuttamatta, koska yhtiö on hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:n mukainen sidosyksikköyhtiö.

Liite 1Palvelusopimus liitteineen

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki solmii Turku Science Park Oy:n kanssa liitteen 1 mukaisen palvelusopimuksen,​

että omistajaohjausjohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen ja sen liitteisiin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia ja,​

että palvelusopimuksen kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14151 KH/Turku Science Park.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.​

Arve, Elo, Rantanen ja Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Arven tilalla tilapäisenä puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Ruohonen.​​

Jakelu

aoTurku Science Park Oy Ab
tpvKonsernihallinto, omistajaohjaus
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut


Liitteet:

Kh § 107
Liite 1:Palvelusopimus liitteineen