Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10820.03.202311

2159-2023 (02 08 00)

Turun Teknologia- ja tiedepuisto Oy:n ja kaupungin välinen palvelusopimus

Tiivistelmä: -

Kh § 108

Omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 15.3.2023:

Taustaa

Kaupunginhallitus on 5.12.2022 § 516 päättänyt Turku Science Park Oy:tä koskevista järjestelyistä ja siihen liittyen Turun kaupunki on ostanut Turku Science Park Oy:ltä Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:n kaikki osakkeet.

Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy (TTT) on Turun kaupungin 100 % omistama operatiivinen tytäryhtiö, joka vastaa Kampus- ja tiedepuiston kärkihankealueen toiminnallisesta kehittämisestä.​ Turun Teknologia- ja tiedepuisto Oy tukee kaupungin Kampus-tiedepuiston kärkihankkeen edistämistä ja tuottaa samalla Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen projektinjohtopalvelua Turun kaupungille.​

Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy on aiemmin kuulunut Turku Science Park Oy:n konserniin, eikä kaupungin ja yhtiön välillä ole ollut palvelusopimusta. Kaupunki on hankkinut käyttämänsä palvelut Turku Science Park Oy:ltä, joka puolestaan on osin käyttänyt tytäryhtiönsä tuottamaa palvelua. Turun kaupungin ostettua TTT:n koko osakekannan, kaupunki tulee hankkimaan Kampus- ja tiedepuiston kehittämiseen liittyvät palvelut suoraan Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:ltä. Kaupungin ja yhtiön välille tulee laatia tarkoitusta varten palvelusopimus.

Palvelusopimus​

Turun kaupunki ja Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy ovat neuvotelleet liitteenä 1 olevan palvelusopimuksen, jonka mukaisesti Turku Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy tuottaa jatkossa toimialansa palveluita Turun kaupungille. Sopimuksen mukaan kaupunki hankkii yhtiöltä palveluita edistämään kärkihanketta ja tuottaa samalla Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen projektinjohtopalvelua. Palvelusopimuksen nojalla tuotettavat palvelut määritellään tarkemmin kutakin vuotta koskevassa talousarvioneuvottelussa. Sopimuksen mukaisen palvelun puitesopimustyyppinen kokonaishinta vuodelle 2023 on 400.000 euroa (alv 0 %). Kokonaishinta vastaa tällä hetkellä konsernihallinnon talousarviossa tarkoitukseen varattua määrärahaa.

Sopimus voidaan solmia yhtiön kanssa kilpailuttamatta, sillä yhtiö on hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:n mukainen sidosyksikköyhtiö.

Liite 1Palvelusopimus liitteineen

Pormestari Minna Arve:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki solmii Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:n kanssa liitteen 1 mukaisen palvelusopimuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kärkihankejohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen ja sen liitteisiin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia ja, että​

palvelusopimuksen kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 14260 KH/Turun tiedepuisto.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

​Heikkinen ja Virtanen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

aoTurun teknologia- ja tiedepuisto Oy
tpvKonsernihallinto, kärkihankkeet
tiedKonsernihallinto, omistajaohjaus
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut


Liitteet:

Kh § 108
Liite 1:Palvelusopimus liitteineen