Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus11520.03.202318

499-2023 (00 01 01)

Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.3.2023 päätösten täytäntöönpanot

Tiivistelmä: -

Kh § 115

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 13.3.2023 tekemät päätökset seuraavasti:

 

§ 45 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 47 Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon

 

Jakelu:

ao Lauri Kouki

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

tied Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

 

§ 48 Hyvinvointipalvelujen arviointi

 

Kaupunginvaltuustossa on asian käsittelyn yhteydessä tehty seuraavansisältöinen ponsi, joka on lähetetty hallintosäännön 163 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tietoon:

 

Käsitellessään arviointiraporttia kaupunginhallitus lähettää raportin tiedoksi Varhaan.”

 

Kaupunginhallitus päättää,

 

että Turun kaupungin hyvinvointipalveluiden arviointiraportti merkitään tiedoksi ja

 

että Turun kaupungin hyvinvointipalveluiden arviointiraportti lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

 

Jakelu:

tied Kaupunginhallitus

tied Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

tied Tarkastuslautakunta

tied Varsinais-Suomen hyvinvointialue

 

§ 49 Asemakaavanmuutosehdotus; Pukkila 2.0, Pitkämäki (os. Kalsiittikuja 12) (25/2022)

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tied Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskusta-alue

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskustan ulkopuolinen alue

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

tied XXXXX

tied XXXXX

tied XXXXX

 

§ 50 Investointihankkeiden määrärahan korotusesitys vuodelle 2023

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

tpv Konsenrihallinto, talousohjaus

 

§ 51 Sirkkalabackens skolan yhdistäminen Sirkkala skolaan ja S:t Olofsskolaniin

 

Jakelu:

tpv Kasvatus ja opetus

tied Kasvatus- ja opetuslautakunta

tied Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

§ 52 Valtuutettu Perttu Helin ym. aloite: Jokaiseen turkulaiseen kouluun tulee perustaa erityis- ja erikoisluokka

 

Jakelu:

tpv Kasvatus ja opetus, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Merja Jokela

 

§ 53 Valtuutettu Konsta Weber ym. aloite: Säilytetään historialliset kerrokset kaupunkikuvassa

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Pia Bergström

 

§ 54 Valtuutettu Pauli Kossila aloite: Tarkastuslautakunnan on arvioitava Turun kaupungin toiminta koronakriisin aikana ja sen jälkeen

 

Jakelu:

tpv Revisiotoimisto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

 

§ 55 Valtuutettu Anna Mäkipää ym. aloite: Nelipäiväisestä työviikosta Turun kaupungin työntekijöille

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 56 Valtuutettu Perttu Helin ym. aloite: Jokainen turkulainen koulunpiha tulee varustaa oppilaitten ikätasoon soveltuvalla kiipeilylaitteella

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto ja Kasvatus ja opetus, joiden tulee yhteistyössä vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Merja Jokela

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 57 Valtuutettu Mimmi Ruusunen ym. aloite: Avoimuutta päätöksentekoon

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 58 Valtuutettu Riina Lumme ym. aloite: Fölin aikataulut huomioimaan kuljettajien hyvinvointi ja rataremontin viivästyminen

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Pia Bergström

 

§ 59 Valtuutettu Selmi Holopainen ym. aloite: Toisen asteen paperisia oppimateriaaleja tarjottava opiskelijoille

 

Jakelu:

tpv Kasvatus ja opetus, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Merja Jokela

 

§ 60 Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Joukkoliikenteen kuljettajien työolojen epäkohtien korjaamiseksi

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Pia Bergström

 

§ 61 Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Anonyymi ilmoituskanava oppilaille ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta

 

Jakelu:

tpv Kasvatus ja opetus, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Merja Jokela

 

§ 62 Valtuutettu Timo Nurmio ym. aloite: Meluvallien kevyen liikenteenväylän rakentaminen

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Pia Bergström

 

§ 63 Valtuutettu Riina Lumme ym. aloite: Liiketilojen esteettömyysremonttien helpottamisesta

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Pia Bergström

 

§ 64 Valtuutettu Mimmi Ruusunen ym. aloite: Paattisten paikallisten toimijoiden toimintaedellytykset turvattava

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 65 Valtuutettu Mimmi Ruusunen ym. aloite: Älykkäämpi kirjastokortti suojaamaan lapsia

 

Jakelu:

tpv Vapaa-aika, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Antti Perälä

 

§ 66 Valtuutettu Taru Pätäri ym. aloite: Romanitaustainen työntekijä nuorisopalveluihin

 

Jakelu:

tpv Vapaa-aika, jonka tulee valmistella kaupunginhallitukselle vastaus aloitteeseen siten, että kaupunginhallitus voi esittää aloitteen valtuuston käsiteltäväksi hallintosäännön 142 §:n edellyttämällä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä

tied Antti Perälä

 

§ 67 Valtuutettu Mimmi Ruusunen ym. aloite: Kontrollisovellus koululaisten tabletteihin

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 68 Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: Turistibusseittain varallisuutta Turun ydinkeskustaan

 

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.9.2023

tied Pia Bergström

PäätösEhdotus hyväksyttiin.