Kaupunginvaltuusto 19.06.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 27.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 18:00-22:50 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
107 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
108 § Pöytäkirjan tarkastus
109 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen
110 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
111 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä
112 § Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin valitseminen
113 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestarin valitseminen
114 § Kaupunginhallituksen valitseminen
115 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston valitseminen
116 § Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen
117 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokoonpanon muuttaminen
118 § Kasvatus- ja opetuslautakuntan kokoonpanon muuttaminen
119 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanon muuttaminen
120 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen
121 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoonpanon muuttaminen
122 § Uuden jäsenen valitseminen liikuntalautakuntaan
123 § Arviointikertomus 2022
124 § Turun kaupungin tilikauden 2022 tuloksen käsittely
125 § Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2022, vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022
126 § Vastuuvapauden myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
127 § Vastuuvapauden myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
128 § Vastuuvapauden myöntäminen kaupunginhallituksen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
129 § Vastuuvapauden myöntäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
130 § Vastuuvapauden myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
131 § Vastuuvapauden myöntäminen kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
132 § Vastuuvapauden myöntäminen liikuntalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
133 § Vastuuvapauden myöntäminen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
134 § Vastuuvapauden myöntäminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
135 § Vastuuvapauden myöntäminen rakennus- ja lupalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
136 § Vastuuvapauden myöntäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
137 § Vastuuvapauden myöntäminen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
138 § Sidonnaisuusilmoitukset
139 § Turun ratapiha-alueen ostaminen VR-Yhtymä Oyj:ltä ja kiinteistökaupan aiesopimus rata-piha-alueen edelleen luovuttamisesta Turun Ratapiha Kehitys Oy:lle
140 § Kesäkuussa 2023 sidottavat vuoden 2024 infrainvestointikohteet
141 § Asuinkerrostalojen tontin (Mäntymäki) myyminen sen vuokramiehelle
142 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Ferry Terminal Turku, Satama, Iso-Heikkilä ja Pahaniemi (os. Juhana Herttuan puistokatu) (8/2019)
143 § Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi 2022-2025
144 § Turun kaupungin ilmastosuunnitelman raportointi 2022
145 § Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma 2023-2029
146 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2023
147 § Vastaus valtuutettu Riitta Karjalaisen aloitteeseen koskien lapsiparkkitoiminnan kehittämistä liikuntapalveluissa
148 § Valtuutettu Heikki Laaksonen ym. aloite: Liikennekoordinaattori Turkuun
149 § Valtuutettu Timo Furuholm ym. aloite: Pyöräilykoordinaattori Turkuun
150 § Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Turun lähiöiden talkootapahtumien järjestämiseksi
151 § Valtuutettu Sara Koiranen ym. aloite: Julkiset vessat pysyväksi osaksi kaupunkipuistoja
152 § Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Aloite Turku Pride -liikkeen kanssa tehtävästä yhteistyöstä irtisanoutumiseksi ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden juhlistamiseksi jatkossa Suomen lipulla
153 § Valtuutettu Anna Mäkipää ym. aloite: Vilvoittavia vesiä kaupunkilaisille
154 § Valtuutettu Matti Vähä-Heikkilä ym. aloite: Liikkumisesteisten pysäköinnin lisääminen Turun ydinkeskusta-alueella
155 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Ammatillisen koulutuksen resurssien parantaminen
156 § Valtuutettu Ulla Achrén ym. aloite: Mahdollisuus kotouttamiseen myös ruotsinkielellä Integration också på svenska

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon