Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus22405.06.202314
Kaupunginvaltuusto14719.06.202341

699-2023 (00 01 02, 12 04 00)

Vastaus valtuutettu Riitta Karjalaisen aloitteeseen koskien lapsiparkkitoiminnan kehittämistä liikuntapalveluissa

Tiivistelmä: -

Kh § 224

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen, erityisasiantuntija Minna Lainio-Peltola, liikuntapalveluvastaava Satu Revonsuo ja liikuntapalveluvastaava Toni Pekkola 29.5.2023:

Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. ovat tehneet aloitteen 23.1.2023 § 17 lapsiparkkitoiminnan kehittämiseen liikuntapalveluissa. Aloitteessa esitetään, että Turun kaupunki selvittää yhdessä yksityisten ja julkisten liikuntapalveluiden tuottajien sekä lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa mahdollisuutta edistää lapsiparkkitoimintaa Turussa sekä yksityisissä että julkisissa liikuntapalveluissa edistääkseen pienten lasten vanhempien terveyttä ja hyvinvointia.

Pienten lasten vanhempien liikkuminen vähenee tilapäisesti lasten ollessa pieniä (https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2023/02/liikunta-jaa-vanhemmilta-helposti-lapsiperhearjen-jalkoihin.) Turun kaupungin liikuntapalveluissa tähän asiaan on puututtu mm. kehittämällä koko perheelle suunnattuja liikuntapalveluita (esimerkiksi Lasten liikunnan ihmemaa), järjestämällä pienten lasten vanhemmille suunnattua toimintaa leikkipuistoissa (lapset voivat olla mukana liikkumassa vanhempien kanssa, eikä lapsiparkille ole tässä palvelussa tarvetta), sekä tekemällä yhteistyötä neuvolan kanssa vanhempien liikunnan tukemiseksi odotusaikana ja synnytyksen jälkeen sekä perheliikunnan edistämiseksi.

Turun kaupungin liikuntapalveluissa on kokeiltu lapsiparkkitoimintaa työikäisille naisille suunnatussa Leidit liikkeellä -toiminnassa noin 10 vuotta sitten. Toiminta lakkautettiin tuolloin vähäisten kävijämäärien vuoksi. Lisäksi maahanmuuttajille suunnatuissa liikuntapalveluissa esimerkiksi naisten kuntosali- ja keilailuvuoroilla sekä retkillä on ollut aikaisemmin lastenhoitoa, joka järjestettiin sosiaalipuolen kotouttavan toiminnan taholta.

Turun kaupungin liikuntapalveluihin on tullut yli kymmenen vuoden aikana vain muutamia asiakaspalautteita lapsiparkin järjestämisestä. Yksityiset palveluntuottajat tarjoavat lastenhoitopalvelua osana aikuisen liikkumista usein erillistä maksua vastaan.

Selvitimme kevään aikana erillisellä kyselyllä kaikilta turkulaisilta urheiluseuroilta heidän kiinnostustaan lapsiparkkitoiminnan kehittämiseen. Saimme vastauksen vain muutamalta seuralta, joten asia ei herättänyt laajaa kiinnostusta. Vastausten perusteella seuroilla on enemmän lasten ja aikuisten yhtäaikaista liikuntatoimintaa tai perheliikuntaa kuin lapsiparkkitoimintaa.

Turun liikuntapalveluissa toimintaa kehitetään kansallisten liikkumisohjelmien mukaisesti. Perheliikunnan kehittäminen kuuluu Liikkuva perhe -ohjelmaan, jossa perheen yhteinen liikkuminen ja lapsen liikunnallisen elämäntavan muodostuminen ovat keskiössä. Turussa perheliikuntaa kehitettään tämän ohjelman mukaisesti.

Edellä oleviin asioihin viitaten emme näe tarvetta lapsiparkkitoiminnan laajamittaisempaan selvittämiseen Turussa yksittäisenä toimena.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Riitta Karjalaisen ym. aloite: Lapsiparkkitoiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 147

Oheismateriaali 1Valtuutettu Riitta Karjalaisen ym. aloite: Lapsiparkkitoiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX