Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24412.06.202315
Kaupunginvaltuusto11719.06.202311

9261-2021 (00 00 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 244

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 6.6.2023:

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kulttuuri- ja nuorisolautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 195 valita kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäseneksi mm. Satu Aallon.

Satu Aalto on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsenen tehtävästä, joten hänen tilalleen Sara Koirasen varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Satu Aallolle eron kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Marianne Uusahon hänen tilalleen Sara Koirasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 117

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Satu Aallolle eron kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Marianne Uusahon hänen tilalleen Sara Koirasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tpvKulttuurin palvelukokonaisuus