Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus23912.06.202310
Kaupunginvaltuusto12019.06.202314

14191-2022 (00 00 01)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 239

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 12.6.2023:

Hallintosäännön 16 §:n mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lisäksi kaupunginvaltuusto nimeää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 197 valita sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniksi mm. Pirjo Lammen, Katja Niemen ja Muhiadin Hersin. Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita lautakunnan varajäseneksi kaudelle 2023-2025 Julia Koskisen. Lautakunnan varapuheenjohtajaksi nimettiin Muhiadin Hersi.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2022 § 251, että em. päätöksellä valittu sosiaali- ja terveyslautakunta toimii tuolloin päätetyssä kokoonpanossa vuoden 2023 alusta lukien hallintosäännön 16 §:n mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntana.

Lampi, Niemi ja Hersi ovat pyytäneet, että heille myönnettäisiin ero hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä, joten heidän tilalleen tulee valita uudet jäsenet. Lautakuntaan tulee nimetä myös uusi varapuheenjohtaja.

Koskinen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä, joten hänen tilalleen Raija Eevan varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Pirjo Lammelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Pirjo Niinivirran hänen tilalleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Katja Niemelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Mikaela Sundqvistin hänen tilalleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Muhiadin Hersille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Lauri Koukin hänen tilalleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Julia Koskiselle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita Anna-Liisa Kiviön hänen tilalleen Raija Eevan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaudelle 2023-2025.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen Sauli Seittenrannan lautakunnan varapuheenjohtajaksi 1.8.2023 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 120

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Pirjo Lammelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Pirjo Niinivirran hänen tilalleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Katja Niemelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Mikaela Sundqvistin hänen tilalleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Muhiadin Hersille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Lauri Koukin hänen tilalleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Julia Koskiselle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita Anna-Liisa Kiviön hänen tilalleen Raija Eevan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaudelle 2023-2025.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen Sauli Seittenrannan lautakunnan varapuheenjohtajaksi 1.8.2023 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
tpvKonsernihallinto, integraatiotoiminto