Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto13119.06.202325

4514-2023 (02 02 01)

Vastuuvapauden myöntäminen kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Tiivistelmä: -

Kv § 131

Tarkastuslautakunnan esitys 23.5.2023 § 43 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Kaupunginhallituksen 27.3.2023 § 122 allekirjoittama tilinpäätös on luettavissa https://www.turku.fi/tilinpaatos.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedTarkastuslautakunta