Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24212.06.202313
Kaupunginvaltuusto11819.06.202312

9255-2021 (00 00 01)

Kasvatus- ja opetuslautakuntan kokoonpanon muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 242

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 8.6.2023:

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja ja että heidän joukossaan on vähintään kaksi suomenkielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 188 valita kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi mm. Alvar Euron.

Euro on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Alvar Eurolle eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Kimmo Kajanderin hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 118

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Alvar Eurolle eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Kimmo Kajanderin hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta