Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus19522.05.20236
Kaupunginvaltuusto12219.06.202316

9258-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen valitseminen liikuntalautakuntaan

Tiivistelmä: -

Kh § 195

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 11.5.2023:

Hallintosäännön 15 §:n mukaan liikuntalautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen liikuntalautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 196 valita liikuntalautakunnan jäseneksi mm. Ella Aitan. Aitta on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero liikuntalautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Ella Aitalle eron liikuntalautakunnan jäsenen paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Johanna Fonsellin hänen tilalleen liikuntalautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 122

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Ella Aitalle eron liikuntalautakunnan jäsenen paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Johanna Fonsellin hänen tilalleen liikuntalautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvLiikunnan palvelukokonaisuus, liikuntapalvelut
tiedLiikuntalautakunta